Skip to content

Thông báo :

Thông báo hệ thống Website NH01K13 ngưng cung cấp thông tin Thực tập và viết Khóa luận đợt 3

Thông báo Kể từ ngày 07-01-2013 hệ thống Website nganhang1k13.wordpress.com sẽ ngưng cung cấp thông tin về việc Thực Tập và viết Khóa Luận đợt 3 cho khóa 13 cũng như các khóa trước đó.

Mọi thông tin về việc Thực tập và viết Khóa Luận các bạn có thể xem thông tin trên Portal Online (http://online.ueh.edu.vn/) của trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.

Trưởng lớp NH01K13 VB2

Đặng Đình Phi Long

Kế hoạch xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2013

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2013

HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY: Khóa 10,11,12,13

 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: Khóa 14,15

** Ghi chú : Khóa 16 Liên thông ĐHCQ, Khóa 14-Luật KSA và Kinh tế chính trị  theo kế hoạch thực tập và xét TN đã thông báo 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Hệ đào tạo

GHI CHÚ

 Đợt 1  (tháng 3)

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp

 

11/3 – 15/3/2013

 

Liên thông ĐHCQ

Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.15)

 

18/3 – 22/3/2013

 

Văn bằng 2 ĐHCQ

2.

Họp xét tốt nghiệp

29/3/2013

 

 

3.

 

Thông báo danh sách đạt tốt nghiệp đợt 1

 

03/4/2013

 

Trên trang http://online.ueh.edu.vn

4.

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 1 

 

09/4/2013

 

 

 Đợt 2 (tháng 5)

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp

15/5 – 17/5/2013

Liên thông ĐHCQ

VB2 ĐHCQ

Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.15)

2.

Họp xét tốt nghiệp

28/5/2013

 

 

3.

 

Thông báo danh sách đạt tốt nghiệp đợt 2

31/5/2013

 

Trên trang http://online.ueh.edu.vn

4.

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 2 

04/6/2013

 

 

 

Danh sách tốt nghiệp năm 2012 – Đợt 2 – Văn bằng hai chính quy

Các khóa VB2CQ gồm: 10, 11, 12 và 13

 

 

Danh sách tốt nghiệp Văn bằng hai chính quy:

Khóa 10

Khóa 11

Khóa 12

Khóa 13

Lưu ý:

Mọi thắc mắc về danh sách tốt nghiệp, gồm điểm trung bình, xếp loại, giới tính, ngày sinh, … vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, phòng A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, điện thoại 38 230 082 gặp Cô Lan (Ext. 121) hoặc Thầy Tài (Ext. 123)

Hạn chót để giải quyết khiếu nại đến hết 16 giờ 00 ngày 28/12/2012.

Sinh viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại phòng A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 từ ngày 03/01/2013 đối với sinh viên văn bằng hai chính quy và từ ngày 07/01/2013 đối với sinh viên liên thông ĐHCQ.

Kế hoạch xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2013: chi tiết

 

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp năm 2012 – Đợt 2 – Văn bằng 2 chính quy – Khóa 10, 11, 12, 13

Dự kiến công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp vào ngày 27/12/2012

1.      Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, tại trang portal cá nhân.

 

2.  Chọn <Đăng ký xét tốt nghiệp>, thực hiện các bước theo hướng dẫn. Bắt đầu đăng ký từ ngày 03/12/2012 đến 07/12/2012.

 

3.   Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

3.1  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp;

3.2  Bảng điểm tích lũy của sinh viên;

3.3  Lệ phí bằng: 300.000 VNĐ

 

4.   Thời gian nhận đơn:

Từ ngày 03/12/2012 đến 07/12/2012 (Sinh viên đăng ký tốt nghiệp trên trang online.ueh.edu.vn trong thời gian này. Sau đó, sinh viên in hồ sơ theo mục 3 và nộp tại phòng QLĐT-CTSV theo mục 4 và 5).

 

5.   Địa điểm nhận đơn:

Sinh viên nộp đơn tại: Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (Phòng A0.15 – tầng trệt), địa chỉ 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, từ thứ 2 đến thứ 6.

Sáng : 7g30 đến 11g00                    Chiều : 13g30 đến 16g00

Khi nộp đơn và đóng lệ phí, sinh viên sẽ nhận biên lai thu lệ phí. Sinh viên lưu giữ lại biên lai để xuất trình khi phòng Quản lý đào tạo yêu cầu.

Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên nộp Đơn đề nghị kiểm tra điểm cùng với đơn xét tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên có môn học được chuyển điểm, sinh viên nộp kèm bản photo đơn xin chuyển điểm đã được duyệt, đồng thời ghi chú “chuyển điểm” trong bảng điểm tích lũy.

 

Lưu ý: Sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần mới đủ điều kiện nộp đơn. Không nhận đơn các trường hợp chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo.

 

Nếu sinh viên không in được  Đơn đề nghị xét TN và bảng điểm, sinh viên thực hiện trình duyệt Internet (Firefox)  theo các bước sau :

– Bước 1 : Đăng nhập trong thời gian từ 03/12/2012 đến 07/12/2012.

– Bước 2 : Khởi động Firefox , chọn Tools, chọn Option.

– Bước 3 : Chọn thẻ Content, bỏ chọn Block pop-up windows, chọn OK.

– Bước  4 : Thoát và khởi động lại Firefox.

KẾ HOẠCH Thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 13 – Văn bằng 2 ĐHCQ đợt 3

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 13 – Văn bằng 2 ĐHCQ đợt 3

——————

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT TỐT NGHIỆP KHOÁ 13 – VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 3 như sau:

Thời gian Nội dung công việc Phụ trách
Từ 22/12/2012 đến 25/12/2012 Tổ chức đăng ký thực tập tốt nghiệp lại Đăng ký trực tuyến
Từ 22/12/2012 đến 31/12/2012 Sinh viên đóng học phí OCB, phòng TC-KT
Từ 03/01/2013 đến 05/01/2013 Triển khai công tác thực tập tại Khoa đào tạo (phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần) Khoa, GVHD và SV (phòng QLGĐ-TKB bố trí GĐ cho khoa)
Từ 14/01/2013 đến 14/4/2013 Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (11 tuần) Các khoa, GVHD và sinh viên
Từ 04/02/2013 đến 17/02/2013 Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)  
Ngày 16/4/2013 Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa Khoa, GVHD, sinh viên
Ngày 14/5/2013 Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV Khoa, phòng QLĐT-CTSV
Từ 15/5/2013 đến 17/5/2013 Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) Phòng QLĐT-CTSV (A0.15)
Ngày 28/5/2013 Xét tốt nghiệp lần 3 Hội đồng
Ngày 04/6/2013 -Công bố danh sách tốt nghiệp;

-Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

http://www.online.ueh.edu.vn
Đầu tháng 5/2013 Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2013 http://www.online.ueh.edu.vn

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các Ông/Bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khoá 13 – VB2ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ trường (qua phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên) theo số điện thoại:

-Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 122, 124, 141, 182, 183);

-Tổ Quản lý kết quả học tập: 62.726.964.