Skip to content

Kế hoạch giảng dạy học kỳ đầu năm 2012 UEH

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ đầu năm 2012                                                                                            

  • Thời gian  =   03/01/2012 – 10/ 6 /2012 (21 tuần không kể 2 tuần nghỉ Tết)
  • Trong đó :    Học lý thuyết =  03/01/2012 – 13/5/2012 (17 tuần)
  • Thi học kỳ =   14/5 /2012  –  27/5/2012
  • Nghỉ tết  = 16/01/2012 – 29/01/2012                                                                                                                               

VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY

  • Thời gian     :   03/01/2012 – 10/6/2012 (21 tuần không kể 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch)
  • Nghỉ tết       : 16/01/2012 – 29/01/2012

         Dự kiến thời gian đăng ký học phần học kỳ đầu năm 2012 : xem chi tiết (down)

From Portal UEH