Skip to content

Kế hoạch giảng dạy học kỳ cuối năm 2012 UEH

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ cuối năm 2012 : download

                                               

Thời gian : 30/07/2012 – 31/12 /2012 (22 tuần)                        

Trong đó :  Học lý thuyết               : 30/07/2012 – 02/12/2012 (18 tuần)                                

                     Thi học kỳ                   : 03/12/2012 – 16/12/2012                         

                     Nghỉ cuối năm học     : 17/12/2012 – 31/12/2012                         

                                               

Dự kiến thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối năm 2012

                                                                                               

 

 

1

Khóa đăng ký

VB2-K12,11,10

LT-K15,14

CQ-K35

VB2-K13

LT-K16

CQ-K36

VB2-K14

LT-K17

VB2-K15

CQ-K37

2

Đăng ký theo chương trình đào tạo

HK4VB14-HK2VB15

HK4LT16-HK2LT17

HK7K35-HK5K36-HK3K37

HK4VB14-HK2VB15

HK4LT16-HK2LT17

HK5K36-HK3K37

HK4VB14-HK2VB15

HK2LT17

HK2VB15

HK3K37

3

Thông báo TKB dự kiến

21/05/2012

4

Thời gian đăng ký HP

29/5-01/6/2012

02/6-05/6/2012

06/6-10/6/2012

11/6-14/6/2012

15/6-19/6/2012

20/6-24/6/2012

25/6-28/6/2012

29/6-05/7/2012

06/7-10/7/2012

11/7-15/7/2012

5

Thời gian đóng học phí

29/5-07/6/2012

02/6-11/6/2012

06/6-15/8/2012

11/6-20/6/2012

15/6-23/6/2012

20/6-15/8/2012

25/6-03/7/2012

29/6-09/7/2012

06/7-14/7/2012

11/7-15/8/2012

6

TG hủy HPĐK không đóng học phí

08/06/2012

12/06/2012

16/08/2012

21/06/2012

24/6/2012

16/08/2012

04/07/2012

10/07/2012

15/07/2012

16/08/2012

7

Thông báo TKB chính thức

23/07/2012

8

Thời gian bắt đầu học

30/07/2012

 

 

 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ cuối năm 2012                           

                                               

Thời gian : 30/07/2012 – 31/12 /2012 (22 tuần)                        

Trong đó :  Học lý thuyết               : 30/07/2012 – 02/12/2012 (18 tuần)                                

                     Thi học kỳ                   : 03/12/2012 – 16/12/2012                         

                     Nghỉ cuối năm học     : 17/12/2012 – 31/12/2012                         

                                               

Dự kiến thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối năm 2012

                                               

 

1

Khóa đăng ký

CQ-K35

CQ-K36

CQ-K37

2

Đăng ký theo chương trình đào tạo

HK7K35-HK5K36-HK3K37

HK5K36-HK3K37

HK3K37

3

Thông báo TKB dự kiến

21/05/2012

4

Thời gian đăng ký HP

06/6-10/6/2012

20/6-24/6/2012

11/7-15/7/2012

5

Thời gian đóng học phí

06/6-15/8/2012

20/6-15/8/2012

11/7-15/8/2012

6

TG hủy HPĐK không đóng học phí

16/08/2012

7

Thông báo TKB chính thức

23/07/2012

8

Thời gian bắt đầu học

30/07/2012

 

 

 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

 

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ cuối năm 2012                           

                                               

Thời gian : 30/07/2012 – 31/12 /2012 (22 tuần)                        

Trong đó :  Học lý thuyết               : 30/07/2012 – 02/12/2012 (18 tuần)                                

                     Thi học kỳ                   : 03/12/2012 – 16/12/2012                         

                     Nghỉ cuối năm học     : 17/12/2012 – 31/12/2012                         

                                               

Dự kiến thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối năm 2012

                                   

 

1

Khóa đăng ký

LT-K15,14

LT-K16

LT-K17

2

Đăng ký theo chương trình đào tạo

HK4LT16-HK2LT17

HK4LT16-HK2LT17

HK2LT17

3

Thông báo TKB dự kiến

21/05/2012

4

Thời gian đăng ký HP

02/6-05/6/2012

15/6-19/6/2012

29/6-05/7/2012

5

Thời gian đóng học phí

02/6-11/6/2012

15/6-23/6/2012

29/6-09/7/2012

6

TG hủy HPĐK không đóng học phí

12/06/2012

24/6/2012

10/07/2012

7

Thông báo TKB chính thức

23/07/2012

8

Thời gian bắt đầu học

30/07/2012

 

 

 

VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY

 

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ cuối năm 2012                           

                                               

Thời gian : 30/07/2012 – 31/12 /2012 (22 tuần)                        

Trong đó :  Học lý thuyết               : 30/07/2012 – 02/12/2012 (18 tuần)                                

                     Thi học kỳ                   : 03/12/2012 – 16/12/2012                         

                     Nghỉ cuối năm học     : 17/12/2012 – 31/12/2012                         

                                               

Dự kiến thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối năm 2012

                                   

 

1

Khóa đăng ký

VB2-K12,11,10

VB2-K13

VB2-K14

VB2-K15

2

Đăng ký theo chương trình đào tạo

HK4VB14-HK2VB15

HK4VB14-HK2VB15

HK4VB14-HK2VB15

HK2VB15

3

Thông báo TKB dự kiến

21/05/2012

4

Thời gian đăng ký HP

29/5-01/6/2012

11/6-14/6/2012

25/6-28/6/2012

06/7-10/7/2012

5

Thời gian đóng học phí

29/5-07/6/2012

11/6-20/6/2012

25/6-03/7/2012

06/7-14/7/2012

6

TG hủy HPĐK không đóng học phí

08/06/2012

21/06/2012

04/7/2012

15/07/2012

7

Thông báo TKB chính thức

23/07/2012

8

Thời gian bắt đầu học

30/07/2012

 

 

Gửi bình luận

Gửi phản hồi - bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s