Skip to content

Website – Email – Forum lớp NH1K13

Chào các bạn Sinh viên NH1K13 cũng như các bạn Sinh viên mới tham gia lớp NH1K13

Các bạn có thể vào website lớp NH01K13 : nganhang1k13.wordpress.com để nhận thông tin và download tài liệu.

Với nganhang1k13.wordpress.com bạn có thể :

Nhận thông báo từ hệ thống Ngân Hàng 1 VB2K13.
Download tài liệu môn học và liên quan.
– Bạn có thể comment tới tất cả các bài viết trong hệ thống.
– Và còn nhiều hơn thế nữa …

Ngân Hàng 1 VB2K13 hiện đang sử dụng hệ thống Mail Group của Google.

Hiện tại hệ thống chỉ cho thành viên đăng ký vào Mail Group NH1K13 bằng địa chỉ mail của GMail (hoặc bất kỳ tài khoản nào của Google – Youtube – Google + ).

Các bạn nên đăng ký 1 tài khoản google (gmail) để có thể đăng ký vào hệ thống Mail Group NH1K13.

để có thể trao đổi trực tiếp (nhận / gởi mail) trên mail private của mình với lớp NH1K13.

Để đăng ký vào hệ thống Mail Group NH1K13 , các bạn vào địa chỉ sau https://groups.google.com/group/nh1_k13 và chọn “Tham gia nhóm này” hoặc “Join Group” làm theo hướng dẫn cho đến khi thành công.

Các bạn cũng có thể theo dõi (không cần đăng ký) ở địa chỉ sau của NH1K13 https://groups.google.com/group/nh1_k13 (chỉ có quyền đọc và down tài liệu)

Mail NH1K13 : nh1_k13@googlegroups.com

Các bạn vào Chuyên mục Ngân Hàng hoặc link sau ueh.vanbang2.com/ngan-hang

– Down tài liệu.
– Trao đổi môn học.
– Nhận thông báo.
– Offline.

Bạn tiến hành đăng ký thành viên ở địa chỉ Forum http://ueh.vanbang2.com cho đến khi thành công.
Và có thể sữ dụng hệ thống Forum ueh.vanbang2.com

Thân chào.

Đặng Đình Phi Long
phone : 0972.853.743
nganhang1k13.wordpress.com